ROLE MUŽE

CO MUSÍ MUŽ UDĚLAT?

Jak říká staré přísloví: „Muž musí za svůj život postavit dům, zasadit strom a zplodit potomka“. První dva úkoly lze relativně snadno zvládnout. Zplodit dítě se ale stává pro více a více mužů snem, který lze těžko splnit a v dnešním světě je to někdy až přání nesplnitelné.

Z různých důvodů se celosvětově rodí méně a méně dětí. V současnosti je na světě 10 -15 % párů nedobrovolně bezdětných. Příčiny neplodnosti se dělí rovným dílem mezi ženy („ženský faktor“) a muže („mužský faktor“), tedy 50:50, kombinace obou.

«MUŽSKÝ FAKTOR»
PROFERTIL® POMÁHÁ

Ve 40-90 % případech je příčinou mužské neplodnosti deficit produkce spermií. Studie poukazují na významný 58% pokles počtu spermií za posledních 50 let.1,2

Analýza více než 100 publikovaných studií ukazuje významný trend snižování hustoty spermií za posledních 60 let, zejména v USA, Evropě a Austrálii (1-3 % za rok).3,4

Zatímco u žen existuje řada léčebných možností, například in-vitro fertilizace (IVF), možnosti dostupné pro muže zlepšující jejich rozhodujícího faktor – kvalitu spermatu – jsou velmi omezené.

1 Imhof M., Matthai C., Huber J.C. Einsatz von Profertil® zur Therapie des „male factors“ und Verbesserung des Spermiogramms; Gyn-Aktiv 2007;2:68.
2 Sinclair S. Male infertility: nutritional and environmental considerations; Altern Med Rev 2000; 5(1):28-38.
3 Sween S.H., Elkin E.P., Fenster L. The question of declining sperm density revisited: An analysis of 101 studies published 1934-1996; Environmental Health Perspectives 2000; 108 (10).
4 Carlsen E., Giwercman A., Keiding N., Skakkebaek N. Evidence for decreasing quality of semen during past 50 years; Br Med J 1992; 305:609-61.

PROFERTIL® is the only tested and patented product that contributes to the optimization of sperm quality, offering an effective approach to male inferility. Extensive clinical studies have confirmed the effectiveness of the specific formula used in PROFERTIL®.

PROFERTIL® je jediný testovaný a patentovaný přípravek, který přispívá k optimalizaci kvality spermií a nabízí efektivní přístup k mužské neplodnosti. Rozsáhlé klinické studie potvrdily účinnost konkrétního složení použitého v přípravku PROFERTIL®.

Potravina pro zvláštní lékařské účely.