Kontakt

Výrobce:
LENUS Pharma GesmbH

Seeböckgasse 59

1160 Vídeň

tel: 0043 (1) 405 14 19

fax: 0043 (1) 405 14 19 – 20

email: office@lenuspharma.com
web: www.lenuspharma.com

Distributor:
MagnaPharm CZ s.r.o.
Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha 5

V případě výskytu jakýchkoliv nežádoucích reakcí nás kontaktujte na: neziaduceucinky@magnapharm.eu