REDUKCE
FRAGMENTACE DNA

»Výrazná redukce fragmentace DNA«

STUDIE DNA 2019

Redukce fragmentace DNA spermie (v %) po 3 měsících užívání přípravku PROFERTIL®

28.06% pregnancy rate in PROFERTIL® group
Aspire, Hong Kong 2019

Počet pacientů:
n = 306
(PROFERTIL® skupina: n = 146;
kontrolní skupina: n = 160)

Prezentace:
Aspire 2019, Hongkong;
full publication in process

Jedinečné, pantentované složení přípravku PROFERTIL®:
  • Významně snižuje fragmentaci DNA spermií ve srovnání s kontrolní skupinou (žádný přípravek).
  • Míra otěhotnění 28,06 % u přípravku PROFERTIL® oproti 16,31 % u kontrolní skupiny.

DNA Study 2019; Measured with sperm chromatin dispersion (SCD) technique, will DNA integrity in spermatozoa increase after micronutrient supplementation?
A retrospective study; Imhof M. et al.; first results presented at Aspire Hong Kong 2019.

PROFERTIL®: #1 proven efficacy in male fertiltiy
Packshot PROFERTIL® male

PRŮMĚRNÁ MÍRA OTĚHOTNĚNÍ 26-41%