MUŽSKÁ NEPLODNOST

CO PŘESNĚ ZNAMENÁ MUŽSKÁ NEPLODNOST?

Neplodnost (infertilita) je lékařský termín pro sterilitu. To je případ, kdy pravidelný sexuální styk bez antikoncepce nevede k těhotenství do 12 měsíců.

Existuje rozdíl mezi primární a sekundární neplodností:

Primární neplodnost:
Muž ještě nikdy nezplodil dítě.

Sekundární neplodnost:
Muž již zplodil jedno nebo více dětí, ať už se svoji současnou partnerkou nebo jinou ženou.

V mnoha případech neplodnosti je žena vyšetřena první; i když v přibližně polovině všech případů je příčina nalezena u muže.

CO ZPŮSOBUJE NEPLODNOST?

Mužská neplodnost může mít mnoho příčin. Genetika, stres, změny v životních vzorcích a stravovací návyky vedou k dramatickému snížení produkce a kvality spermií. Přání mít dítě je stále upíráno 15 % všech párů, a to i po roce nechráněného pohlavního styku.

Zásadně se rozlišuje mezi zděděnými a získanými poruchami. Dále se rozlišuje mezi chorobami souvisejícími s hormonální kontrolou funkce varlat (přibližně 12 %), onemocněním postihujícím tvorbu spermií ve varlatech (přibližně 30-40 %) a onemocněním postihujícím transportní systém spermií (přibližně 10-20 %).

NEPLODNOST

ZE ZDRAVOTNÍCH PŘÍČIN

Nemoci varlat Nemoci varlat a nadvarlat, jako jsou záněty, rozšířené žíly nebo torze (zkroucení) varlat, obvykle postihují mladší muže a je třeba je brát velmi vážně, protože mohou narušit plodnost.
Hormonální poruchy Hormony, konkrétně hormon FSH, řídí tvorbu spermatických buněk ve varlatech. Pokud v těle není dostatek FSH, měla by se zvážit hormonální léčba.
Rozšíření žil v oblasti šourku (varikokéla) Varikokély jsou rozšířené žíly v oblasti varlat a provazce semenného. Tento stav postihuje přibližně 15 % všech mužů. Neošetřené varikokély jsou běžnou příčinou mužské neplodnosti, protože městnání krve v šourku může zvýšit teplotu varlat o 0,5–1 °C, což má nepříznivý vliv na tvorbu spermií. Varikokéla je příčinou neplodnosti přibližně u 25–40 % všech neplodných mužů.
Ve studii speciálně určené pro muže postižené subklinickými varikokélami bylo prokázáno, že užívání přípravku PROFERTIL® po dobu minimálně 3 měsíců zlepšuje všechny parametry spermatu.
Protilátky na spermatických buňkách Protože tvorba spermií začíná až v období puberty, tělo může identifikovat spermatické buňky jako cizí objekty a vyvinout protilátky. Tyto protilátky mohou minimalizovat pravděpodobnost těhotenství.
Poruchy chámovodu Nadvarle je místo, kde dozrávají spermie. Skládá se ze dvou až čtyř metrů dlouhého systému kanálů, kterými jsou spermie transportovány. I sebemenší zánět může vést k srůstům. Z důvodu této poruchy přenosu nejsou spermie schopny se spojit se spermatickou tekutinou, a tím se v ejakulátu objevuje příliš málo intaktních spermií nebo vůbec žádné.

NEPLODNOST Z DŮVODU

NEZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

Pokud byly lékařské příčiny poruchy plodnosti vyloučeny, současná věda předpokládá, že příčina spočívá především v životním stylu a stravovacích návycích.

Nadváha Nadváha pouhých 9 kg zvyšuje riziko neplodnosti o 10 %. Zejména zvýšení tělesného tuku v oblasti břicha snižuje volnou, biologicky aktivní část testosteronu.
Kouření Kouření ovlivňuje hustotu, mobilitu (pohyblivost spermií) a tvar (morfologii) spermií. Lze předpokládat přímý účinek na funkci varlat a spermatogenezi (= proces zrání spermatických buněk). Metabolity ze složek cigaretového kouře mohou vyvolat zánětlivé reakce v mužském genitálním traktu, což může vést k oxidačnímu poškození spermatu.
Alkohol Závažná chronická závislost na alkoholu může mít toxické účinky na varlata, a tím dochází k narušení spermatogeneze (= proces zrání spermatických buněk). To může ovlivnit pohyblivost a tvar spermií.
Strava Nezdravá strava může vést k rozvoji nedostatku určitých živin a vést k omezené kvalitě spermií. Zejména vitamíny a další mikroživiny, které jsou přijímány potravou, slouží jako kofaktory pro enzymatické reakce a mají antioxidační účinek.

NEPLODNOST Z DŮVODU

VNĚJŠÍCH VLIVŮ

Jídlo Výzkumy ukazují, že ovoce a zelenina již neobsahují tolik vitamínů jako dříve. Kvalita jídla se zhoršila intenzivním využíváním půdy.
Věk Kvalita spermií se může začít snižovat od 35 let. Žena mladší 30 let má s partnerem nad 40 let o 25 % nižší šance na otěhotnění než žena s mladším partnerem. Přesto se zdá, že starší otcové jsou v moderním světě v módě. Dnes je stále více mužů, kteří se chtějí stát otci až po dosažení určitých milníků v jejich životě nebo kariéře. Výsledkem je, že mnoho mužů teprve začíná své cesty k otcovství až po svých čtyřicátinách. Mnoho z nich však nemusí uspět bez komplikací a zásahů, protože věda nyní ví o dopadech věku na zdraví spermií, jako je snížení počtu a pohyblivosti spermií. Chromozomální změny (porušení řetězců DNA) ve spermiích se také vyskytují častěji s vyšším věkem.
Přečtěte si více o porušení řetězců DNA ve spermatických buňkách a jeho důsledcích.
Bisfenol A (BPA) Bisfenol A (BPA) je změkčovadlo a jedna z nejrozšířenějších chemikálií. BPA se nachází v mnoha spotřebních výrobcích, nápojových lahvích a plastových obalech na potraviny. Vnitřní povlaky plechovek také obsahují stopy BPA. Použití BPA pro výrobu dudlíků a dětských lahví je ironické a alarmující. Vědci z Michiganu zjistili u čínských továrních dělníků na výrobní lince, kde byli vystaveni chemické látce BPA, sexuální impotenci a problémy s erekcí a ejakulací. Vědci také prokázali souvislost mezi hodnotami bisfenolu A ve vzorcích moči a koncentrací hormonů plodnosti u pracovníků. Američtí vědci porovnali hodnoty BPA v moči 218 pracovníků s jejich kvalitou spermií. Bylo prokázáno, že BPA zvyšuje riziko zhoršené kvality spermatu dvakrát až čtyřikrát. To zahrnuje jak koncentraci spermií, tak vitalitu a pohyblivost potřebnou pro oplodnění.
Léky Následující léky mohou narušit sexuální touhu a erektilní funkci a v některých případech mohou způsobit sníženou ejakulaci:
Antidepresiva: léky používané k léčbě deprese. Kromě toho se antidepresiva užívají v řadě dalších oblastí, např. při léčbě bolesti.
Uklidňující léčivé přípravky: skupina léků, které mají uklidňující účinky.
Antihypertenziva: obecný termín pro léky, které snižují krevní tlak. Spolu se změnami životního stylu tvoří základ antihypertenzní terapie.
Antiepileptika: léky používané k léčbě epileptických onemocnění nebo záchvatů.
Léky na srdce: používají se k léčbě srdečních chorob (kardiotonika).
 
V medicíně se termín „endokrinní porucha“ týká především žláz. Všechny žlázy v lidském těle, které produkují hormony a uvolňují je do krve, se nazývají endokrinní žlázy. Některá léčiva mohou narušovat endokrinní regulační mechanismy, které mohou zase ovlivnit plodnost:
Anabolické steroidy: obecný termín pro skupinu látek používaných k urychlení budování svalové hmoty.
Antiandrogeny: léky, které inhibují působení mužských pohlavních hormonů.
 
Některé látky mohou inhibovat proces zrání spermatických buněk (= spermatogeneze):
Cytostatika: toxické chemické látky, které se v medicíně používají jako léčivé látky zejména při chemoterapii rakoviny. Cytostatikum narušuje, zpožďuje nebo zabraňuje buněčnému cyklu, a tím zabraňuje dělení a šíření nádorových buněk.
Antibiotika: látky, které potlačují metabolismus mikroorganismů (např. bakterií), brání jejich reprodukci nebo přežití.
Imunosupresiva: léky, které potlačují normální fungování imunitního systému.
Teplota Normální teplota varlat je 35 °C. Účinky tepla (např. při práci s ocelí, dlouhodobé sezení v případě profesionálních řidičů, svařování, časté saunování atd.) mohou způsobit zvýšení teploty ve varlatech, což může zhoršit plodnost.