JAK FUNGUJE TVORBA SPERMIÍ

Hormony hrají zásadní roli při procesu tvorby spermií (=spermatogenezi). Hypofýza vytváří hormon známý jako folikuly stimulující hormon (FSH). Současně je tvořen luteinizační hormon (LH). Zatímco oba hormony vedou ke zrání vajíček u žen, u mužů jsou zodpovědné za tvorbu spermatických buněk.

Na první pohled se může zdát proces vzniku a zrání spermií krátký, trvá asi dva až tři měsíce (tj. každé tři měsíce se v epididymis (varlatech) vytvoří nová „sada spermatických buněk“). O oplodnění vajíček však mají šanci bojovat především plně zralé spermatické buňky. Dva až tři měsíce jsou tedy velkým časovým obdobím, kdy může dojít k poruchám vývoje spermatu s fatálním dopadem.

Počet spermií u člověka závisí na mnoha různých faktorech, jako je jeho genetika, prostředí, fyzický stav a frekvence pohlavního styku. Počet spermií se proto může u jednotlivých osob lišit. Průměrný, sexuálně zralý muž má v daném okamžiku k dispozici asi dvě až tři miliardy spermií. Ale protože se spermie v semenotvorných kanálcích neustále obměňují, jsou tyto rezervy vždy směsí spermatických buněk v různých stádiích zralosti.

Die Stadien der Befruchtung.

CO POTŘEBUJÍ BUŇKY SPERMIÍ

V různých vývojových stádiích zrání spermatických buněk tělo potřebuje různé speciální živiny, jako jsou aminokyseliny, mikroživiny, vitaminy a látky podobné vitaminům. Optimální předpoklady pro normální a zdravou spermatogenezi jsou zaručeny pouze tehdy, jsou-li tyto speciální nezbytně důležité látky k dispozici.

Některé životní situace a nezdravý životní styl mohou rychle vést k nedostatku těchto látek, což si dotyčná osoba ve většině případů ani nevšimne. Především však spermatické buňky nepříznivě reagují na vnější faktory, jako jsou infekce, léky a rentgenové paprsky.

Testované složení přípravku PROFERTIL® podporuje proces zrání spermií v každé fázi tvorby spermií.