UŽ TO VIDÍM
JASNĚ

SPERMIOGRAM

PŘED
PO

Spermiogram je důležitou vyšetřovací metodou pro hodnocení mužské plodnosti. Hodnocení se provádí podle pokynů WHO. Cílem testu je vyhodnotit spermie s ohledem na jejich koncentraci, pohyblivost a tvar.

Spermiogram využívá mikroskopickou analýzu ejakulátu, aby bylo možné posoudit plodnost muže. Konkrétněji se jedná o seznam všech nálezů získaných během vyšetření spermatu.

CESTA K JISTOTĚ

Spermiogram je nejdůležitějším vyšetřením pro hodnocení plodnosti muže. Vzorek spermatu se odebírá masturbací za sterilních podmínek, nejlépe přímo v místě vyšetření, aby se umožnilo rychlé zpracování a analýza vzorku. V laboratoři je ejakulát vyšetřen pod mikroskopem. Rozhodujícího posouzení, zda spermie jsou příčinou neplodnosti, lze dosáhnout pouze součtem několika faktorů, zahrnujícím množství, pohyblivost a kvalitu spermií. Nízký počet spermií v ejakulátu není ekvivalentem sterility, ale může to znamenat, že úspěšné oplodnění vajíčka bude trvat déle. Spermie s omezenou pohyblivostí nebo abnormálním tvarem mohou také negativně ovlivnit přirozenou reprodukci.

O čem přemýšlet, pokud podstupujete spermiogram?

Spermiogram se provádí po alespoň 2 dnech sexuální abstinence.

Následný spermiogram by se měl opakovat přibližně po 4 týdnech.

Extrakce masturbací je nutná pro analýzu spermií.

Vyšetření urologem je nezbytné k vyloučení faktorů, jako je varikokéla (rozšířené žíly).

KRITÉRIA WHO PRO

«NORMÁLNÍ SPERMIOGRAM»

Předpokládá se více než 15 milionů spermatických buněk na mililitr semenné tekutiny v objemu ejakulátu nejméně 1,5 ml. Také má více než 32 % spermatických buněk vykazovat rychlý pohyb vpřed a alespoň 4 % spermií má mít normální tvar. Jsou-li tato kritéria splněna, považuje se muž za schopného plození. Kromě nálezů spermií by ejakulát neměl obsahovat více než jeden milion na mililitr leukocytů. Pro jistotu by ejakulát měl být vždy analyzován dvakrát.

Pokud je spermiogram patologický (abnormální), tj. jeden nebo více parametrů se liší od normy WHO, je nutná léčba.

Současný standard WHO uvádí, že v jednom mililitru ejakulátu by mělo být přítomno více než 15 milionů spermatických buněk. Objem ejakulátu by neměl být menší než 1,4 mililitru.

WHO
1998
WHO
2010
Objem ejakulátu 2ml1,5ml
Celkový počet spermií v ejakulátu 40 mill.39 mill.
Počet spermií 20 mill./ml17 mill./ml
Progresivní motilita 50%32%
Vitalita spermií 75%38%
Morfologicky normální spermie 30%4%
Celková motilita 50%40%
hodnota pH ≥ 7,2 – 7,8≥ 7,2