FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ
ZDRAVÍ SPERMIE

Pohyblivost spermií Míra pohyblivosti spermií je důležitým faktorem, pokud jde o efektivní pohyb v ženském genitálním traktu. Pokud spermie nejsou dostatečně rychlé, zemřou dříve, než dosáhnou vajíčka.
Pohyblivost (motilita) je rozdělena do tří kategorií:
• Progresivní pohyblivost (PR) – pohyb vpřed
• Neprogresivní pohyblivost (NP) – lokální pohyb (spermie, které plavou v kruzích)
• Nehybnost – žádný pohyb
 
Pohyblivost je klasifikována jako normální, pokud je více než 32 % spermií progresivních.
Počet spermií Počet nebo koncentrace spermií mají prognostickou i diagnostickou funkci při hodnocení plodnosti. Stanovením počtu nebo koncentrace lze určit množství spermií přenesených během pohlavního styku. To umožňuje dále zhodnotit produkci spermií, rezervy spermií v nadvarlatech a životaschopnost přenosového systému spermií.
Morfologie
(vzhled)
Vzhled spermií je rozhodujícím prvkem při hodnocení plodnosti. Důvodem je to, že tvar spermií může ovlivnit její schopnost dosáhnout a proniknout do vajíčka. Lidské spermie lze hodnotit morfologicky podle různých kritérií, přičemž mikroskopicky stanovené poruchy tvaru v hlavové části, střední části a ocasní části jsou klasifikovány odlišně. Morfologie se považuje za zdravou, pokud má více než 4 % spermií normální tvar.
Vitalita (životaschopnost) Ke stanovení vitality se používá analýza podílu živých spermatických buněk v ejakulátu.

ZHORŠENÁ KVALITA SPERMIÍ

OLIGOZOOSPERMIE / AZOOSPERMIE

(příliš málo spermatu v ejakulátu)

Omezená tvorba

Příčiny:

 • Stres
 • Infekce
 • Hormonální poruchy
 • Cukrovka
 • Operované nádory
 • Lokální anomálie
 • Genetické a environmentální faktory
 • Zneužívání alkoholu nebo drog

Porucha přenosu spermií

Příčiny:

 • Zánět
 • Varikokéla (rozšířené žíly)
 • Genetické poruchy

Několik studií prokázalo zlepšení všech parametrů spermií souvisejících s plodností (včetně počtu spermií a objemu ejakulátu) po užívání přípravku PROFERTIL® po dobu nejméně 3 měsíců.

NÍZKÁ POHYBLIVOST

ASTENOZOOSPERMIE

(spermie se v ejakulátu pohybují nedostatečně)

Studie opakovaně potvrdily, že motilitu spermií lze zlepšit užíváním přípravku PROFERTIL® po dobu nejméně 3 měsíců. Konkrétně se zvýšil podíl dopředu se pohybujících spermií, což je důležitý předpoklad pro to, aby spermie dosáhla a oplodnila vajíčko.

PROFERTIL can improve sperm motility

OAT SYNDROM

OLIGOASTENOTERATOZOOSPERMIE

třídimenzionální patologická změna spermií

Tři faktory OAT syndromu:

 • Příliš málo spermií (oligo)
 • Nedostatečná pohyblivost spermií (asteno)
 • Zvýšený počet zderformovaných spermií (terato)

Příčiny OAT syndromu:

 • Nesprávná poloha varlat
 • Varikokély
 • Chromozomální anomálie
 • Hormonální poruchy
 • Infekce
 • Léky
 • Alkohol/drogy

Studie opakovaně potvrdily, že PROFERTIL® prokazatelně zlepšuje všechny parametry spermií relevantní pro plodnost a zvyšuje šanci na úspěšné těhotenství. Žádné jiné složení nepřekonalo míru otěhotnění o průměrně 26-41 %.

Protože syndrom OAT zahrnuje nízký počet spermií, špatný pohyb spermií a neobvyklý tvar spermií, může PROFERTIL® významně přispět ke zlepšení plodnosti.

PORUŠENÍ VLÁKEN DNA

GENETICKÁ INFORMACE JE POŠKOZENÁ

V embryonálním vývoji je genetická informace přenášena do nově vytvořených buněk během procesu dělení buněk. Pokud však dojde k porušení DNA (pokud je genetická informace „zlomená“ nebo „poškozená“), budou nově vytvořené buňky neúplné, nebudou schopny řádně fungovat a v důsledku toho embryo zemře. V rámci buněčného dělení je DNA vedena jako vlak po kolejích. V případě poškození DNA dojde k tomu, že část dráhy chybí – genetický vlak vykolejí.

Úkolem spermatu je bezpečně přenést nosič genetických informací – DNA – do vaječné buňky. Čím více přerušení je v DNA, tím obtížnější je, aby spermie plnila svůj úkol. K vyhodnocení poškození DNA (míry fragmentace) jsou k dispozici různé testovací metody.

V současnosti je známo, že mužská neplodnost je také spojena s poškozeným genetickým materiálem. Čím více spermií má poškozenou DNA, tím nižší je pravděpodobnost úspěšného těhotenství. PROfertil® může být zvláště prospěšný u mužů starších 35 let, protože v tomto věku se riziko poškození DNA začíná výrazně zvyšovat.

Sources:
1) Galaviz-Hernandez et al., Frontiers in Physiology 2019.
2) Sartorius et al., Human Reprod. 2010.

Dvě klinické studie ukázaly, že PROFERTIL® může chránit před poškozením DNA. U 74,6 % uživatelů přípravku PROFERTIL® došlo po 3 měsících používání k významnému zvýšení podílu nepoškozené DNA spermií.

N. Phillips, L. Taylor, G. Bachmann. Maternal, infant and childhood risks associated with advanced paternal age: The need for comprehensive counseling for men. Maturitas, 2019; 125: 81 DOI: 10.1016/j.maturitas.2019.03.02